Tokenization

Được đầu tư bỡi The Master Club - Chấp nhận thanh khoản bằng Water Token (WAT)
ĐĂNG KÝ NGAY
Tokenization
Livepitching là một mô hình huy động vốn mới từ cộng đồng một cách minh bạch và công bằng. Là nền tảng giúp các nhà tài chính, chủ doanh nghiệp có thể tạo ra nhiều dịch vụ hơn, tăng tính thanh khoản cho tài khoản, giảm chi phí, mở rộng cơ sở khách hàng ...
Zalo
Hotline
0779396939