Giải pháp

Được đầu tư bỡi The Master Club - Chấp nhận thanh khoản bằng Water Token (WAT)
ĐĂNG KÝ NGAY
Giải pháp
Livepitching là một mô hình huy động vốn mới từ cộng đồng một cách minh bạch và công bằng. Là nền tảng giúp các nhà tài chính, chủ doanh nghiệp có thể tạo ra nhiều dịch vụ hơn, tăng tính thanh khoản cho tài khoản, giảm chi phí, mở rộng cơ sở khách hàng ...
 Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Vì Tộc Việt  gọi tắt là Viet Ventures, đầu tư dài hạn vào doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa có tính đổi mới, sáng tạo nhằm cung cấp các giải pháp kinh doanh và ứng dụng công nghệ vào thị trường.
Quỹ thiện nguyện toàn cầu | Universal Peace Fund
Zalo
Hotline
0779396939